Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Et sammenhængende barneliv

Gelsted Børneunivers er kendetegnet ved nærhed og fællesskab. Aktiviteter og samarbejde afdelingerne i mellem sikre den gode overgang fra Børnehus til SFO og skole. Børnene kommer gradvist ind i skolelivet, og kommende elever har på forhånd kendskab til personale og fysiske rammer, så skolestarten bliver kendt og tryg.

Tiltag, der sikre den gode overgang:

  • Løbende samarbejde mellem skole og Børnehus i form af fælles arrangementer og konkrete forløb på tværs, hvor børnene inddrages flere gange årligt – de største børnehavebørn dog oftere end de mindste.
  • Fra først i januar flytter Børnehusets førskolegruppe over i SFO’ens lokaler 3 formiddage om ugen. Børnehusets personale følger med.
  • 1. marts starter førskolegruppen op på fuld tid i SFO’ens lokaler med SFO-personale og en ansat fra Børnehuset. Børnehaveklasselærer deltager med ugentlige timer sidst i forløbet.
  • Ved skolestart deltager SFO-personale med faste timer i børnehaveklassen.
  • Inden overgang fra Børnehus til SFO afholdes overleveringsmøder med forældre og personale fra begge afdelinger. Inden overgang fra SFO til børnehaveklasse afholdes internt overleveringsmøde med børnehaveklasselærer og personale fra SFO.
  • Fælles AKT-funktion i SFO og Skole, der samarbejder med Børnehus.